Lesreglement VIP Tennistraining 

 • Lessen worden gegeven op de Kieviten en alleen mogelijk als u lid bent van de Kieviten tennis.
 • Onder een lesuur wordt verstaan een tijdseenheid van 50 minuten.
 • Er zijn geen lessen in de schoolvakanties.
 • Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in gelijkgestemde “homogene” groepen te trainen.
 • Gemiste lessen door eigen toedoen kunnen niet worden ingehaald.
 • Bij regen is de eerste regen les voor eigen risico (de leerling), tweede regen les voor risico van VIP Tennistraining (dus inhaal les), de derde weer voor de leerling enzovoort…met een maximum van 2 inhaallessen per lesperiode.
 • Privé- en duo lessen worden allemaal ingehaald.
 • Lessen die buiten de inhaalregeling vallen zijn voor eigen risico.
 • Met voorkeursgrootte van de groep, spelniveau, opmerkingen en wensen zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden, maar als voor bepaalde tijden te veel of te weinig belangstelling is, zal geschoven moeten worden. Geef a.u.b. zoveel mogelijk tijden door waarop je beschikbaar bent.
 • Annuleren van de lessen waarvoor men zich heeft opgegeven is alleen mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van het lesseizoen.
 • Na dit termijn is betaling van de aangevraagde tennislessen verplicht, ook wanneer men gedurende de lesperiode niet meer deel  neemt aan de lessen.
 • In alle gevallen waarin dit tennisles reglement niet voorziet beslist VIP Tennistraining
 • Aanmelding voor en deelname aan tennisles impliceert dat u akkoord gaat met dit reglement.